Showing 1–30 of 41 results

Phớt máy bơm Pentax, một linh kiện quan trọng, giữ nước không rò rỉ. Bảo dưỡng máy bơm định kỳ, Thay thế phớt bơm ngay khi phớt bị hỏng để tránh hỏng các linh kiện khác. Dưới đây là chủng loại phớt máy bơm Pentax sử dụng