phớt máy bơm 155A (phớt nhọn)

  • Model: 155
  • Loại phớt:  Phớt nhọn
  • Ứng dụng: dùng cho bơm trục ngang: Ebara, Pentax, Matra, Lowara, Euroflo…
  • Vật liệu : SiC/ SiC/ VITON/ SUS304.
  • Nhiệt độ làm việc  : Phớt chịu nhiệt độ  -20 °C ~ +180 °C.
  • Môi chất làm việc: nước sạch, nước thải, nước có cát, nước có hóa chất.
  • Áp suất Max : 16 bar.