Showing 1–30 of 35 results

Phớt máy bơm trục đứng là linh kiện quan trọng trong máy bơm trục đứng, đóng vai trò chủ chốt trong việc giữ cho hệ thống hoạt động mạnh mẽ. Thường được chế tạo từ vật liệu chống mài mòn như silicon carbide và carbon, phớt này giữ chặt chất lỏng và ngăn chặn rò rỉ. Với thiết kế động học, phớt máy bơm trục đứng đảm bảo sự ổn định và hiệu quả của máy bơm trong các ứng dụng công nghiệp và thủy lợi.