Phớt cơ khí, Phớt máy bơm NNS-10U

  • Loại phớt: Phớt cụm
  • mã phớt: NNS-10U
  • Ứng dụng: Phớt chịu nhiệt, chịu hóa chất, phớt bơm dầu nóng
  • Nhiệt độ làm việc : -30 °C ~ +300 °C
  • Vật liệu phớt: SiC/SiC/Viton/SUS
  • Áp suất max: 40 Bar