Phớt máy bơm chìm NN560C

  • Loại phớt: Phớt kép bơm chìm,
  • Mã phớt: 560C
  • Ứng dụng: Phớt bơm chìm Tsurumi T0350B637, Phớt bơm chìm Ebara…
  • Cấu tạo: Phớt kép 1 đầu chặn dầu, một đầu chặn nước.
  • Vật liệu : SiC/ SiC/ VITON/ SUS304.
  • Nhiệt độ làm việc  : -20 °C ~ +180 °C.
  • Môi chất làm việc: Nước thải, nước bẩn nước có cát, nước thải có hóa chất.
  • Kích thước: 50mm, 60mm.
  • Loại dầu làm mát phớt: Turbine oil VG32.