Phớt máy bơm Shinmaywa

  • Lưu ý: phớt này được chúng tôi đặt sản xuất riêng để dùng cho mỗi bơm Shinmaywa
  • Loại phớt: Phớt kép, 2 mặt chà tĩnh bằng nhau
  • Kiểu phớt: 560D-X
  • Ứng dụng: dùng cho phớt máy bơm Shinmaywa
  • Vật liệu : SiC/ SiC/ VITON/ SUS304
  • Nhiệt độ làm việc  : -20 °C ~ +180 °C
  • Môi chất làm việc: nước sạch, nước bẩn nước có cát, nước thải có hóa chất
  • Áp suất Max : 16 bar
  • Loại dầu làm mát phớt: Turbine oil VG32.
  • Kích thước: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60