Phớt máy bơm MG12

  • Loại phớt: phớt cao sau thân dài.
  • Kiểu phớt: Phớt máy bơm MG12.
  • Ứng dụng: phớt bơm Wilo, và cho bơm dùng phớt cơ kết cấu tương tự.
  • Vật liệu: SiC/ SiC/ VITON/ SUS304.
  • Nhiệt độ làm việc: -20 °C ~ +180 °C.
  • Môi chất làm việc: nước sạch, nước thải, nước có cát, nước có hóa chất.
  • Áp suất Max: 16 bar.
  • Kích thước: xem ở bảng tra ở dưới.