Phớt máy bơm NN58U/ NN59U

  • Loại phớt: Phớt cụm
  • mã phớt: 58U/ 59U
  • Ứng dụng: phớt dùng cho bơm dầu, bơm dệt nhuộm
  • Nhiệt độ làm việc : -30 °C ~ +300 °C
  • Vật liệu phớt: SiC/SiC/Viton/SUS
  • Áp suất max: 40 Bar