Phớt bơm CNP CHL-16/20

  • Ứng dụng: Dùng cho bơm CPN, Bơm trục đứng, bơm trục ngang nhiều tầng cánh.
  • Mã phớt: CHL-16/BS4F; CHL-20/BS4F
  • Phớt bơm CHL-16 dùng cho bơm CNP CHL2,CHL4, CHLF2, CHLF4
  • Phớt bơm CHL-20 dùng cho bơm CNP CHL8, CHL12, CHL15, CHL20
  • Vật liệu : SiC/Car/Viton
  • Nhiệt độ làm việc : -20 °C ~ +180 °C
  • Môi chất làm việc: nước sạch, nước có cát, nước có hóa chất
  • Áp suất Max : 25 bar
  • Size trục:16mm, 20mm